Az LFR (Limited Fiscal Representation, magyarul talán Korlátozott Pénzügyi Képviselet) egy sajátos holland intézmény, különösen a konszignációs raktárak területén.

Hollandia a szó szoros és a szó átvitt értelmében is az Unió egyik kiemelt fontosságú kikötője, ezért nem meglepő módon igyekeznek a tengerentúli beszállítókat előnyös helyzetbe hozni. Ennek egyik módja az LFR, vagyis az áru vám megfizetése nélküli importja. Az vám egyszer természetesen megfizetésre kerül, de konszignációs szempontból igencsak ideális az, ha ezt kizárólag a konkrét felhasználáskor kell megtenni, és nem milliós tételszám egyszeri importja esetén azonnal.

Hasonló megoldások az Unió más országaiban is ismertek, így Magyarországon is, az LFR-rel azonban különösen érdemes megismerkednie a nagyobb tételeket közösségen kívülről importáló cégeknek.

További részletek: Maco: LFR, consignation and call-off stock